Vi har alla ett ansvar

Bild på himmeln och molnen

KRÖNIKA: Tanken på vad samhället kan göra för dig och inte vad du kan göra för samhället är allt för vanlig. Bristen på självinsikt hos individen i kombination med en svag maktapparat som inte vågar ta obekväma beslut riskerar att sakta dra isär Sverige. Jag vill att vi för en stund glömmer alla politiska färger. … Läs mer