Vart ska förtryckta kvinnor som vågar lämna sina män ta vägen?

Kvinna sitter ner och håller i sina nycklar.
En förutsättning för att utsatta kvinnor ska kunna lämna våldsamma relationer är ett eget boende. FOTO: Alice Netinder.

DEBATT. Hur ska en utsatt och förtyckt kvinna våga lämna en relation om hon faktiskt inte har någonstans att ta vägen? Den våldsutsatta kvinnan måste först och främst lyckas få övertag och kontroll över situationen hon befinner sig i. När hon väl lyckats bryta sig ur ska hon erbjudas någonstans att ta vägen. Men vem ska kunna erbjuda det?

För ett par veckor sedan höll Unizon Kvinnojour ett digitalt seminarium tillsammans med HerHouse samt ett par fastighetsbolag runt om i Sverige. Seminariets fokus utgick ifrån frågan om tillgänglighet av bostäder för våldsutsatta personer, huvudsakligen kvinnor, men även hur och när samhället ska kunna ställa upp för den våldsutsatt som vädjar efter bostad.

När det gäller bostadsfrågan så är det kommunerna som ansvarar för att våldsutsatta kvinnor och barn ska erbjudas ett tryggt hem som är deras och ingen annans.
”Superbra”, tänker du! På så sätt hjälper vi dem utsatta. Men att kommunerna skulle ta ansvar stämmer faktiskt inte.
I Boverkets senaste bostadsmarknadsanalys visar det sig att enbart var sjätte kommun ger förtur till bostad åt våldsutsatta kvinnor.

På pappret kan inte staten och kommunerna friskriva sig från ansvar, men trots detta så hamnar våldsutsatta kvinnor i kläm.

Jag håller med Unizon Kvinnojours Olga Persson i att det i grund och botten är ett problem som grundas i avsaknaden av en statlig social bostadspolitik, för alla som bor i vårt avlånga land har rätt till en bostad. Det är ta mig fasen en mänsklig rättighet att ha någonstans att bo. Men om nu inte kommunerna ställer upp, finns det då andra aktörer som kan hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn?

Min önskan är att fler svenska fastighetsbolag inte bara kollar på statistiken utan faktiskt vågar ha gehör för kvinnor i nöd. Jag känner ett tryck över bröstet när jag tänker på alla våldsutsatta kvinnor och barn som inte vågar lämna för att de inte har någonstans att ta vägen. Bostadsfrågan ska inte vara ytterligare ett hinder till att inte våga lämna en våldsam relation. En våldsutsatt kvinna har redan hinder – och hon behöver inte fler.

Precis som HerHouse Foundation tog upp under seminariet, anser jag att fastighetsbolag borde börja lyssna och förstå en våldsutsatt kvinnas situation för att i sin tur förmedla bostäder till kvinnor som är i behov av en bostad efter en tid på skyddat boende.

Fastighetsbolagen behöver sträcka ut sina händer och erbjuda ett hem – ett eget tryggt hem.

Fler fastighetsbolag behöver gå utanför sina trötta mallar för vem som är den perfekta hyresgästen, se mellan fingrarna och erbjuda ett hem till den som behöver det som mest. När kvinnan väl vågar lämna ska hon kunna förlita sig på att samhället står på hennes sida. Fler fastighetsbolagen behöver prioritera våldsutsatta kvinnor i bostadskön till hyreslägenheter. Punkt.

Alice Netinder

Alice Netinder

Senaste nytt

Nästa live

  • 00Timmar
  • 00Minuter
  • 00Sekunder

Tipsa oss