Bakom kulisserna på Kalmar brandstation

Närbild på överarmen på Kalle Daleen. På armen sitter Kalmar bbrandkårsomblev broderat.
Att jobba som brandman är både krävande och omväxlande, enligt Kalle Daleen. FOTO: Minna Sarpaneva

Kalmar brandstation är en betonggrå och tegelröd byggnad som utifrån inte sticker ut särskilt mycket bland de andra närliggande byggnaderna. Skylten med “Kalmar brandkår” i stora bokstäver intill stationens emblem på fasaden är det mest utmärkande särdraget. Det är vad som döljer sig på insidan som är det unika. 

I receptionen möts besökare av reliker från den gamla brandstationen. En över 100 år gammal byggnad som brandkåren flyttade ifrån 2017. Lite överallt i stationens övriga lokaler hänger det gamla foton och brandskåp från den gamla stationen och ger en inblick i Kalmar brandkårs historia.

Ett brandskåp som bevarats från den gamla brandstationen.

Räddningschef Kalle Daleen visar upp stationens utrymmen. Vid de stora garageportarna står röda, glansiga utryckningsfordon på rad – redo för utryckning. Kalle Daleen berättar samtidigt om de olika uppgifterna brandkåren har. Yrket handlar inte bara om att släcka bränder.

När brandmännen inte är på utryckning så tränar de, underhåller utrustning och är ute och jobbar förebyggande med brandsäkerhet. Bland annat så åker de runt på skolor och informerar. Det sker också intern utbildning. Bland annat utbildas brandmännen i hur de ska hantera kemolyckor, olyckor till havs, sjukvårdslarm och krissituationer där folk riskerar att skada sig själva. 

– Det är väldigt brett, det är väldigt mycket man ska kunna. Det är ett mer komplicerat arbete än vad jag tror att många tänker sig,

säger Kalle Daleen.
Brandkårens uppgifter går ut på att förebygga olyckor. Det gör de genom att granska bygglovstillstånd, göra hembesök, informera om sotning och brandskyddkontroll och ge annan relevant rådgivning. De utbildar även i HLR.
När larmet går har brandmännen 90 sekunder på sig att klä på sig och bli klara för att åka på utryckningen.
I samma rum som brandmännen har sina kläder och personliga utrustning finns också bildskärmar och teknik som informerar om vad det är för larm det handlar om. Rummet kallas för Larmtorget. Det är även här de samlas inför ett pass för att gå igenom både det föregående och kommande dygnet.
En del av den utrustning som rökdykarna använder sig av. När brandmännen inte är på utryckning så arbetar de bland anat med underhållning av sin utrustning för att se till att den är ”up to date” när den ska användas.
Tuber med luft som används av brandkårens rökdykare vid bränder. Det finns ett särskilt rum på stationen där brandkåren underhåller dessa, bland annat genom att testa trycket i dem.
Kalle Daleen berättar att eftersom Kalmar är en kuststad så är det viktigt att det finns kunskap om olyckor som sker till havs. Särskilt viktigt är det också med räddningsdykare.
Det är alltid 18 brandmän i tjänst och det finns även deltidsstationer i Rockneby, Voxtorp och Tvärskog som också är beredda på att åka på utryckning. Det är dock bara på stationen i Kalmar tätort som är bemannad dygnet runt.
Som räddningschef är Kalle Daleen ytterst ansvarig för räddningstjänsten i Kalmar kommun. Han ansvarar för strategiska frågor och planerar framåt utifrån budget och hur riskbilden i kommunen utvecklas.
Minna Sarpaneva

Minna Sarpaneva

Senaste nytt

Nästa live

  • 00Timmar
  • 00Minuter
  • 00Sekunder

Tipsa oss