Kalmar kommun och Kvinnojouren samarbetar för ökad jämställdhet

Bild på kommunalråd Liselotte Ross på hennes kontor
Kommunen gör ett flertal satsningar för ökad jämställdhet och trygghet i Kalmar. FOTO: Minna Sarpaneva.

Kalmar kommun har tecknat ett treårigt kontrakt med Kvinnojouren för att stärka arbetet för en kommun fri från våld. Särskild fokus läggs på arbetet med mäns våld mot kvinnor och unga som lever med våld i nära relationer.

– Vi ser ju att vi måste jobba tillsammans med de ideella organisationerna för att nå det mål vi har om en kommun fri från våld. Det är oerhört viktigt att jobba mot det på alla sätt vi kan, vi vet att vi är långt ifrån en jämställd kommun. säger Liselotte Ross (V).

Arbetet riktar sig till både tjejer och killar som blir utsatta för våld men Ross (V) förklarar att fokuset ligger på just mäns våld mot kvinnor då antalet kvinnor som blir utsatta eller är oroliga för att bli utsatta är högre än antalet män. I en rapport från BRÅ uppger 23 procent av tjejer och kvinnor i åldern 16 till 24 år att de någon gång har blivit utsatta för våld i nära relation jämfört med 14 procent av killar och män i samma åldersgrupp. En undersökning från 2017 som gjorts av Polisen och Kalmar kommun visar att 36 procent av kvinnorna känner oro för att bli överfallna eller misshandlade jämfört med 17 procent av männen.

Kommunen och Kvinnojouren har arbetat tillsammans tidigare men att kontraktet som har skrivits är ett nytt samarbete. I det nya samarbetet ska det läggas extra fokus vid våld i nära relationer bland unga. 

Bland annat ska Kvinnojouren finnas med i skolan och informera unga om vad både fysiskt och psykiskt våld kan innebära och vad en sund relation är. Liselotte Ross (V) menar att detta är viktigt då de flesta våldsutövare i vuxen ålder inte helt plötsligt blir våldsamma, många gånger har de inte varit särskilt schyssta i de förhållanden de haft redan som unga.

– Det här handlar ju också om att våldsutövare inte längre ska vara våldsutövare och att killar inte ens ska bli våldsutövare över huvud taget och därför är det ju viktigt att lyfta de här frågorna tidigt på högstadiet för att liksom ge en bild av hur en sund relation ser ut, säger Liselotte Ross (V).

Det kommer även ges ett ekonomiskt stöd till Kvinnojouren så att de kan hålla sin stödchatt öppen under kvällar och helger.

– Det är väldigt få unga tjejer och kvinnor som ringer till en telefonjour, utan de föredrar att kunna chatta. Då möjliggör det för kvinnojouren att ha den chatten bemannad helgkvällar och så när risken är som störst att bli utsatt.

Kommunen samarbetar också med organisationen ”Män” och kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” för att informera och utbilda om mäns våld mot kvinnor.

Kommunen kommer även att jobba med andra organisationer för att erbjuda utbildningar för att främja arbetet. Bland annat så kommer de erbjuda utbildningar till Kvinnojouren för att stärka deras arbete, samt att de även jobbar internt för att utbilda de kommunalt anställda. 

RadixOnline har tidigare rapporterat om kommunens arbete med ökad jämställdhet i Kalmar. Bland annat genom att erbjuda gratis mensskydd på högstadie- och gymnasieskolorna i kommunen.

Anmälda våldsbrott i Kalmar år 2017:

· Grov kvinnofridskränkning: 18 st
· Sexualbrott mot kvinnor: 123 st
· Sexualbrott mot män: 7 st
· Kvinnor som blivit misshandlade av en bekant inomhus: 97
· Män som blivit misshandlade av en bekant inomhus: 85

Källa: Polisen, Kalmar kommun
Minna Sarpaneva

Minna Sarpaneva

Senaste nytt

Nästa live

  • 00Timmar
  • 00Minuter
  • 00Sekunder

Tipsa oss