Vi har alla ett ansvar

Bild på himmeln och molnen
Att våga ta eget ansvar kan leda till ett bättre liv. Foto: W.carter

KRÖNIKA: Tanken på vad samhället kan göra för dig och inte vad du kan göra för samhället är allt för vanlig. Bristen på självinsikt hos individen i kombination med en svag maktapparat som inte vågar ta obekväma beslut riskerar att sakta dra isär Sverige.

Jag vill att vi för en stund glömmer alla politiska färger. Istället vill jag att vi lägger fokus på oss själva. Vi människor är ju för det mesta duktiga på att tänka på oss själva. Det är inom oss själva livet utspelar sig. Även om det mesta i livet utgår ifrån en själv så väljer vi ändå att ofta förskjuta våra problem och skylla de på någon annan. Det är enkelt och bekvämt att inte ha några fel. Är det verkligen rimligt att tänka så? För att utvecklas som individ krävs det att vi vågar se våra tillkortakommanden. Hur ska vi annars kunna bli en starkare och bättre människa om vi blundar för våra svagheter? Utmaningen ligger i att våga rannsaka oss själva, vilket kan vara jobbigt. Men det är nödvändigt för att vi ska kunna utvecklas som individer och bygga ett ännu starkare samhälle. Genom att jobba med sina svagare sidor kan man rentav bli en bättre människa. Det finns få känslor som är så ljuvliga som att lyckas och känna att man utvecklas. För vad vore livet utan en chans att utvecklas och växa som människa? 

I Sverige har vi goda förutsättningar att utvecklas och leva ett bra liv. Vi lever i ett välfärdsland som bygger på en tillit mellan staten och dess individer. Sverige ska ge varje människa en chans till ett bra liv och vi har ett skyddsnät som ska göra detta möjligt. Med alla dessa goda förutsättningar till ett bra liv blir frågan naturlig: Vad kan Sverige kräva av dig? Det enkla svaret är att du ska betala din skatt och inte begå brott, annars får du skaka galler. Varje enskild individ har ett ansvar att göra det bästa av sitt liv men det nämns sällan i denna kravställning.

Jag anser att samhället ska ha rätt begära att människor tar tag i sina liv och att alla försöker bli en bättre version av sig själva. Varför kan inte samhället begära detta? Är det den typiska svenskheten som infinner sig? Vi vill inte bråka i onödan och vi är hellre alla till lags än att ställa krav. Daltandet riskerar att människor sjunker djupare ner i sina ohållbara levnadsmönster. Jag tycker det är en naiv inställning som riskerar få konsekvenser för samhället i längden. 

Lagidrott är ett annat sammanhang där vi befinner oss i en grupp. Mina egna erfarenheter av lagidrott är att det är viktigt med en stark grupp som accepterar varandra. När jag spelade ishockey som tonåring på högsta juniornivå i landet jobbade vi mycket med att få ihop gruppen. Vi spelade i en tuff serie som krävde en stark sammansvetsad grupp. Vi hade en kravställning på att alla skulle göra sitt bästa för gruppen och det var en nödvändighet annars kunde vi lika gärna lagt ner. Jag menar att denna kravställningen bör vi även använda oss av i samhället. Använder vi oss inte av den kravställningen så bildas det exempelvis grupperingar och lättare konflikter. Det är oerhört viktigt att komma ihåg att vi befinner oss även i en grupp i samhället. Det är inte fult att kräva att vi gör vårt bästa utifrån våra egna förutsättningar även i samhället. Snarare är det en förutsättning för att gruppen ska fungera och att folk inte ska bli bittra på varandra. Risken med att inte ta ansvar över sitt eget liv är att man skapar dåliga vanor. Exempelvis kan det vara att man väljer att inte ta tag i saker. I längden skapar det en ond cirkel som kan leda till att man blir bitter. Bittra människor i en grupp är sällan något som gör gruppen bättre.

Att göra sitt bästa är viktigt för att en grupp ska fungera. Foto: Adrian Pingstone

 Risken är att om vi skapar oss dåliga vanor gör vi både oss själva och samhället en otjänst. Oavsett vilken politisk åskådning vi föredrar så är starka individer som vill utvecklas att föredra. Det borde i mitt tycke vara en mänsklig plikt att ta vara på sin chans i livet. Det är många generationer före oss som kämpat för en bättre värld. Vi ska inte stanna nu, utan det är viktigt att föra vidare traditionen av att alltid göra sitt bästa och göra världen lite bättre.

Förändring börjar alltid inom en själv. Trots det ska vi inte glömma att vi människor är ett flockdjur som är beroende av varandra. I urminnes tider har människan samarbetat. Redan i början av människans historia var detta samarbete väldigt viktigt. Det handlade om att överleva dagen och gjorde du inte din plikt så riskerade du att uteslutas ur gruppen. Vi behöver en stark grupp och ett starkt samhälle som bygger på starka individer. Därför har vi alla ett ansvar.

Simon Brostedt

Simon Brostedt

Senaste nytt

Nästa live

  • 00Timmar
  • 00Minuter
  • 00Sekunder

Tipsa oss