Skogsträdgårdar – konceptet som vinner i längden

Skylt med texten "det är nu det vänder, var med, var inte rädd, framför man som håller på med växter
Leo Hoffman Fröling visar Skogsträdgårdens alla växter. Skylten är talande för gruppens tanke bakom konceptet.

KALMAR. Skogsträdgårdar är ett odlingssätt som eftersträvar att likna naturens kretslopp. Konceptet är kanske inte något alla har koll på, det hade inte heller Cajsa-Stina Ekelund Berg, deltagare på kursen action för hållbar utveckling, innan hon började på Ölands Folkhögskola. Men nu har hon och resterande deltagare på kursen hand om deras egen skogsträdgård på skolans baksida.

Genom odlingssättet vill man uppnå den biologiska mångfald som man kan hitta i naturen. Odlinsättet gör också att fler djur och insektsarter hittar till skogsträdsgården, förklarar Cajsa-Stina Ekelund Berg. Cajsa-Stina Ekelund Berg menar också att vem som helst kan göra en skogsträdgård bara man läser på lite samt att det finns många platser i våra trädgårdar som vi skulle kunna utnyttja på ett positivare sätt, utan jättemycket arbete.

Cajsa-Stina och Leo plockar ringblommor, en utav de många ärbara växterna i skogsträdgården.

I deras Skogsträdgård odlas allt från fruktträd och bär till buskar och bladgrönt. Växterna som odlas är perenner, vilket innebär att de inte är säsongs baserade likt mycket traditionellt odlade växter. De håller istället året runt i flera år och behöver inte lika mycket tillskötsel som andra växter. Mycket av det som odlas i skogsträdgården är ätbart och tas till vara utav skolmatsalen till den mat som serveras på skolan, berättar Ekelund Berg. Hon säger också att den närodlade matförsörjningen och värnande om biologisk mångfald som skogsträdgårdar innebär är en bra motpol mot det ohållbara jordbruk som bedrivs världen över.

Skogsträdgården är en del av action för hållbar utvecklings många hållbarhetsmoment och är ett utav de bästa koncepten de har, tycker Mathieu Vrijman, kursföreståndare för action för hållbar utveckling. Mathieu Vrijman har också sett en ökat intresse för Skogsträdgårdar och menar att det är något som vi kommer att se fler utav i framtiden.

Konceptet växer så de knakar. alla vet att vi har bråttom att fixa vårt klimat, skogsträdgårdar är ett väldigt bra verktyg för det. Det är det trädgårdskoncept som vinner i längden.

Säger, Mathieu Vrijman

Tre anledningar till varför man bör ha en skogsträdgård hemma enligt Vrijman:

  • De träd man odlar i sin Skogsträdgård är bra för att hålla nere CO2 nivåerna i luften
  • Den biologiska mångfalden ökar i trädgården då man inte rör marken lika mycket som under traditionell odling
  • Passar den late, då man tillslut har en trädgård som man kan plocka odlade växter ifrån samtidigt som den klarar sig själv
Många av växterna har slutat blomma för säsongen men ringblommorna håller fortfarande i och ger mysig färg till skogsträdgården.
Ingången till den stora trädgård som nu pryder Ölands Folkhögskolas baksida.
Skogsträdgården har blivit till en social plats för för deltagarna i kursen och har nu en fikaplats och ett uteklassrum.
Leo Hoffman Fröling och Cajsa-Stina Ekelund Berg är två utav deltagarna i action för hållbar utveckling som tar hand om skogsträdgården.
Det finns inte bara växter i skogsträdgården. Utan flera prydnader och småbyggnader pryder den.
Och skyltar hittar sig också in i skogsträdgården.
.Skogsträdgården klarar sig utan allt för mycket skötsel. Växterna är fleråriga och börjar efter vintern växa igen utan att de behöver odlas om.
Föregående
Nästa
Samuel Björn

Samuel Björn

Senaste nytt

Nästa live

  • 00Timmar
  • 00Minuter
  • 00Sekunder

Tipsa oss