Barnmorskestudenternas krav på regionen

FOTO: Arta Tahiri.
  • Under måndagen skrev barnmorskestudenterna på Linnéuniversitetet ett öppet brev till regionen. 
  • I brevet lyfts åtta punkter som de önskar ska förbättras inom Kalmars förlossningsvård. 
  • ”Vi upplever att vi behöver en förändring” säger Anna Lysell barnmorskestudent på Linnéuniversitetet i Kalmar. 
Barnmorskestudenternas åtta krav till regionen

1. En trygg introduktion till yrket genom ”trygg start-programmet” med 10-12 veckors introduktion och mentorskap så att vi kan utvecklas till kompetenta barnmorskor.

2. En period på minst 6 månader där vi enbart vårdar en födande åt gången och att klinikens strävan skall vara en aktivt födande per barnmorska.

3. Inget tvång till att arbeta treskift, det bör vara frivilligt, för att kunna kombinera vårt yrkesval och samtidigt kunna träffa våra familjer.

4. Arbetstidsförkortning likt den som finns på förlossningen i Varberg med 34h/vecka vid blandad kväll och dagtjänstgöring vore önskvärt så vi hinner återhämta oss mellan våra arbetspass.

5. En ingångslön på minst 36 000, därefter ska individuella ingångslöner sättas utifrån tidigare arbetslivserfarenhet och utbildningar.

6. En god löneutveckling bör införas för att få barnmorskor att stanna kvar på arbetsplatsen. En erfaren barnmorska ska inte tjäna mindre än en nyexaminerad. Det ska löna sig att stanna kvar på en arbetsplats och vi vill se att man investerar i erfarenhet och kunskap.

7. En fungerande sommarbemanning där vi kan ta ut vår semester i lugn och ro utan avbrott, uppskjutande, beordringar eller sms om att komma in på extrapass och dubbelpass för att lösa bemanningen.

8. Möjlighet till kombinationstjänst med 50% på förlossningen och 50% på barnmorskemottagning och att caseload övervägs som arbetsmodell, eftersom det finns god evidens för att det avsevärt förbättrar upplevelsen för våra födande och minskar risken för utbrändhet för barnmorskor.
Teveredaktionen

Teveredaktionen

Senaste nytt

Nästa live

  • 00Timmar
  • 00Minuter
  • 00Sekunder

Tipsa oss