Så ska viltolyckorna minskas i trafiken

Nu står det klart att Trafikverket finansierar ett nytt projekt där syftet är att studera och analysera vilt längs vägarna. Tanken är att man med hjälp av kameror ska kunna förutspå hur vilt beter sig i närheten av trafik. Ljud, viltstängsel och varningslampor är några av de potentiella lösningarna för att minska antalet viltolyckor. I Kalmar län rapporteras hundratals viltolyckor varje år.

Viltolyckor ökar kraftigt under oktober och november och i genomsnitt så sker en viltolycka var åttonde minut i Sverige. Vi är nu elva dagar in i november och hela 1160 viltolyckor har redan rapporterats, varav 136 bara i Kalmar län. Trafikverket har därför nu valt att finansiera ett projekt, med fokus på att minska just viltolyckorna. En av de som arbetar med projektet är Fredrik Widemo, universitetslektor vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

– Vi vet sedan tidigare att en av anledningarna till att vilt söker sig till vägarna är på grund av vägsaltet, som ju har en väldigt distinkt doft, som främst vildsvin känner av och därför dras till, berättar Fredrik Widemo.

Under de senaste åren har det pratats mycket om ifall man kan använda skrämmande ljud, exempelvis hundskall och människoprat, för att få bort vilt från vägarna. Idén har redan testats längs järnvägsspår för att förhindra att vilt kolliderar med tåg, vilket har visat ett positivt resultat.

– Vi ser även över hur man skulle kunna använda sig av varningslampor för att hålla borta djuren från vägarna, alternativt göra övergången säkrare genom användning av passager eller liknande där vilt och andra djur kan röra sig utan risk för kollision med fordon och övrig trafik, säger Widemo.

Även fast det innebär stora kostnader så är Trafikverket öppet för förslag kring att sätta upp nästan dubbelt så mycket viltstängsel som redan finns uppsatt, förutsatt att forskningen inom det nya projektet pekar på att det är en effektiv lösning. Anders Sjölund, nationell samordnare på Trafikverket, berättar för Aftonbladet att olyckorna är ett stort bekymmer.

– Dels är det stora kostnader, och dels är det horribelt att vi kör ihjäl djur och sedan bara rycker på axlarna. Den situationen har vi inte råd med om vi samtidigt ska prata om biologisk mångfald, menar Anders Sjölund.

Det finns även en del saker som allmänheten kan göra för att minska på viltolyckorna. Fredrik Widemo listar fem saker som är bra att tänka på.

– Anpassa hastigheten till rådande förhållanden, speciellt när det finns skyltar som varnar för vilt.
 
– Kör extra försiktigt när du kör på vägar utan viltstängsel

– Vidga ditt synfält och titta inte enbart på vägen. Va uppmärksam på ifall något händer på sidan av vägen.

– Var extra uppmärksam vid åkrar och sjöar samt i skymning och gryning.

– Se till att ha bra däck. De ska kunna ge ett bra grepp vid hastiga inbromsningar och om man måste göra en undanmanöver.
Jonas Pettersson

Jonas Pettersson

Senaste nytt

Nästa live

  • 00Timmar
  • 00Minuter
  • 00Sekunder

Tipsa oss